Vil øke aktiviteten, bosettingen og turismen på Singsås