62 kjøretøy ble stanset med bruksforbud på Sandmoen