Sivert Moen (Sp) fortsetter som ordfører i Midtre Gauldal