Det har aldri blitt produsert mer strøm i Norge i løpet av ettår, enn i 2012. Den samlede norske kraftproduksjonen i fjor var om lag 146 TWh.Den forrige rekorden fra 2000, var på 142,8 TWh.

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud forklarer det på dennemåten:

– Høy fyllingsgrad ved inngangen av året, og fem terrawattimer mertilsig enn normalt, bidro til den høye produksjonen, sier Sanderud.

Det meste av kraftproduksjonen kom fra vannkraft. Vindkraftutgjorde omtrent 1,5 TWh av den samlede produksjonen, mens varmekraft bidrogmed rundt 3,5 TWh. Varmekraftproduksjonen gikk ned fra 2011 som følge av atgasskraftverket Kårstø hadde få driftstimer i 2012.

– I fjerde kvartal førte lavere temperaturer til økt forbruk,mens nedbør som la seg som snø i de fleste nedslagsfelt førte til laveretilsig. Det ble derfor en relativt kraftig nedgang i vannmagasinenesfyllingsgrad i årets siste kvartal, sier Sanderud

Ved inngangen til fjerde kvartal var fyllingsgraden i de norskevannmagasinene på 91,6 prosent, som var 4,5 prosentpoeng mer enn normalt.Fyllingsgraden i magasinene ved årsskiftet endte på 70,4 prosent, som er 0,8prosent under medianverdien.

Strømprisen i fjerde kvartal 2012 lå på rundt 27 øre/kWh, som erpå nivå med prisen i fjerde kvartal 2011.

Kilde: NVE

Les mer:

Rekordlav produksjon

Naturmangfoldloven er ei bombe

Vil åpne for kraftutbygging av Gaula

STORE KREFTER: Det ligger mye kraft bak demningen ved Håen i Lundadalen. I fjor produserte norske kreftmer mer enn noensinne.