Lisensfellingen av jerv ble avsluttet 15. februar, og resultatet ble 57 jerver. Det er 14 mer enn i fjor, men likevel ikke nok, konkluderer Direktoratet for naturforvaltning.

Hos direktoratet er man fornøyd med den økte avskytingen, og konklusjonen er at jervjakta er blitt mer effektiv.

- Vi er avhengige av interesserte og dyktige jegere om vi skal nå Stortingets mål. Det er derfor positivt å se at jakta er i ferd med å bli det virkemidlet vi ønsker oss, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i Direktoratet for naturforvaltning.

Det er Stortinget som har bestemt at jervjakta skal regulere bestanden.

Til tross for det vellykkede jakta er kan det bli nødvendig med ekstraordinære tiltak, opplyser Direktoratet for naturforvaltning:

- Det er likevel en kjensgjerning at vi ligger over bestandsmålet for jerv, og at lisensfellinga ikke har vært tilstrekkelig effektiv. Det har derfor gjennom de siste årene vært nødvendig å fatte vedtak om ekstraordinære uttak av jerv i flere områder i landet. Dette har skjedd både gjennom uttak av enkeltdyr og gjennom hiuttak, opplyser direktoratet.

- Så langt er det felt 22 jerver i vinter etter slike vedtak, men målet er at det på sikt ikke skal være nødvendig, påpeker avdelingsdirektør Yngve Svarte.

Direktoratet vil nå vurdere om det er behov for ytterligere uttak av jerv, basert på bestandssituasjon og skadenivå på sau og rein.

Det er jervjakta i Nordland som har hatt best utteling i år, da 18 jerv er skutt av en kvote på 23. Det er felt jerv i alle fylker hvor det er åpnet for lisensfelling, unntatt på Vestlandet.

NORDLYS: Jegere ble truet etter felling av jerv