Hverdag forsvinner det mobiler, nettbrett, smykker og penger fra skoler ogstudiesteder. Rundt konfirmasjonstiden stiger antall tyveri betraktelig. - Laverdisakene være igjen hjemme, råder Tryg Forsikring.

Mange avårets konfirmanter kan se frem til gavebord fylt til randen av svært verdifullegjenstander. Utfordringen for de unge blir å passe på alle nyvinningene frakonfirmasjonsfesten.- Vi får hyppige meldinger om tap av mobiler og andre verdisaker fra ungdom,sier Roy Vetaas, autorisert skadeoppgjørskonsulent i Tryg.

Gå ikkefra verdisakene– Tap avmobiltelefoner på skolene er veldig vanlig. Derfor anbefaler vi alleskoleelever å la verdisakene sine være hjemme. Nettbrett, pc, mobiler ogsmykker er lett omsettelige varer, og derfor svært attraktive for tyvene, sierVetaas.Han innser at det er vanskelig for en tenåring å legge igjen mobiltelefonen sinhjemme. – Det skjer nok aldri, smiler han.– Men dethjelper om du har verdisakene med deg hele tiden! Unngå at de blir liggende igarderobe eller klasserom uten tilsyn. Ta vare på tingene dine, oppfordrer denerfarne skadebehandleren.

ForsikreverdieneDe fleste av oss er dårlig forsikret mot tap av gjenstander på jobb og skole. Reiseforsikringene i det norske markedet dekker oss ikke når vi er påfast arbeidssted i arbeidstiden eller på studiested i undervisningstiden.– Nettopp derfor er det så viktig å være oppmerksom på denne problematikken,sier Vetaas i Tryg.

Elever som må ha med datamaskin og andreverdisaker, kan være tjent med å tegne en verdigjenstandsforsikring som dekkertap/skade også som følge av egne uhell, ikke bare ved tyveri. Mobilsluk på skoleneSkoleropplever stadig at det forsvinner verdisaker blant elevene, og advarer gang pågang elevene mot å la mobil, pc, penger, fotoutstyr og busskort liggeubeskyttet i lommer og bager. – Lærere ogrektorer er gode og tydelige på at elevene har ansvar for sine egne ting, menvi ser likevel en økning, sier Vetaas. – Stjeling på skolene er ikke et nytt fenomen, men lysten til å stjele hargjerne steget i takt med alle de nye og dyre mobilene som flere og flere ungehar, tror han. Han oppfordrer også til å ta vare på kvitteringer og mobilenesregistreringsnummer (IMEI). Slik kan telefonene lettere spores.AnmeldertyveriAlvorligesaker blir anmeldt til politiet. Blir du tatt for tyveri, kommer det pårullebladet og kan gi alvorlige konsekvenser senere i livet.Også politietregistrerer en økning av tyveri på skolene rundt konfirmasjonstiden. Denykonfirmerte tar gjerne med seg mange tusenlapper til skolen, for å vise demeller fordi de skal handle på ettermiddagen.– Vi anbefaler ikke å ta med store pengebeløp til skolen. Det vil bare fristetyvene enda mer, sier Roy Vetaas hos Tryg.

LES OGSÅ: Noen spylte heldigvis vekk dette