Lørdag 26. juli blir det gjort nok et forsøk på jernbrenning på Storbekkøya museumsseter i Budalen.

Dette har blitt en tradisjon på setra, og i 2011 bygde museumslaget en helt ny Evenstadovn etter gammel modell.

Så Storbekkøya i Budalen har det vært utvunnet store mengder jern, gjennom flere ulike tidsepoker. Over et lite område her, kan flere jernfremstillingsanlegg fra de historiske epokene studeres.

Området er oppsiktsvekkende, og ingen andre steder i Norge kan vise til et tilsvarende anlegg.

Det er, som andre steder i landet, utvunnet jern i Budalen i tre ulike tidsepoker, med tre ulike teknikker. Den siste teknikken ble benyttet fra 1400-tallet, og er beskrevet utførlig av Ole Evenstad fra Hedmark.

Evenstad var bonde og lensmann i Østerdalen, og han skrev denne avhandlingen i 1782, da jernutvinningsmetoden allerede var benyttet i nesten 400 år. Det er den eneste av de tre metodene som er beskrevet skriftlig.

Museumslaget har hatt en Evenstadovn stående på Storbekkøya museumsseter tidligere også, og de har gjort forsøk med jernutvinning før.

Den gamle ovnen, eller blesteren som det heter, var ikke helt etter beskrivelsen til Evenstad. Den var blant annet støpt i bunnen av sjakten. Da denne blesteren ble utbrent i 2010, valgte de å bygge en som var mer etter oppskriften, og sjaktveggene i denne er bygd opp av stein.

Bildene er fra jernbrenningen i 2011, som ble en stor suksess. En åtte kilo tung jernklump kunne til slutt hales opp av sjakten.