Det er kommet opp nytt stort skilt ved fylkesveg 30 mot Røros, som viser når vegen er åpen og stengt. På grunn av raset som gikk mellom Haltdalen og Ålen i mai er vegen nå åpen i deler av døgnet.

Avdelingsdirektør Eva Solvi i Statens vegvesen uttaler at skilting må bli tydeligere der det er omkjøringer. Dette gjelder flere vegstengninger i fylket i vår.

"Statens vegvesen har fått berettiget kritikk for dårlig skilting i forbindelse med stengninger både på fylkesveg 30 i Haltdalen og på fylkesveg 710 i Agdenes. Skiltene har til dels vært håndskrevet, og det har vært brukt stedsnavn som bare lokalkjente bruker, og som ikke finnes på vanlige vegkart."

Dette skriver Emilie Gynnild i Statens vegvesens kommunikasjonsstab.

Fylkesveg 30 mellom Haltdalen og Ålen planlegges åpnet innen 14. juni.

Les Trønderbladet: Delvis åpent i helga

Les Trønderbladet: Ingen åpning denne uka

Les Statens vegvesen: Forbedrer skiltberedskapen