- Bremsen er på for alle typer boliger. Det var bra fart før ferien, men ikke nå lenger, sier megler Johan Ofstad i Heimdal Eiendomsmegling.

Heimdal Eiendomsmegling har blant annet leilighetene i et leilighetsbygg på vestsida av Gaula. De sentrumsnære leilighetene er alle såkalt solgt, men to-tre er på nye salg igjen. Disse salgene vil Ofstad ikke kalle resalg, men bruktsalg selv om det ikke alltid har bodd folk i disse leilighetene. Noen av leilighetene er utleid, mens andre er innflyttet av den som kjøpte leilighetene. Ifølge Ofstad er alle leilighetene tatt over.

Meglerfirmaet har også salget av tomter på Løvset for Melhus Tomteselskap, og har solgt 12 av 39 tomter. I tillegg har de solgt den store tomta beregnet på småhusbebyggelse. Hvem som er kjøperen her, vil Ofstad ikke si så mye om bortsett fra å si at det er en større utbygger av lokal karakter.

Tøffe tider

- Det er tøffe tider i bransjen, og vi må innstille oss på en viss periode med nedgang, sier Knut Ove Børseth, daglig leder for Krogsveen på Heimdal.

Børseth sier at nedgangen er merkbar i hele Gauldalen, og at det tar tre ganger så lang tid å få solgt en bolig nå som for noen år siden.

- Liggetiden for en leilighet nå er 60 dager og det er tre ganger så lang tid. Vi ser at folk må selge med tap. Nedgangen har selvfølgelig med renteøkninga og at folk ikke får solgt eiendommene sine i Trondheim. For ett til to år siden var det flere fra Trondheim på visning i Gauldalen, nå er det nesten ingen, sier Krogsveen.

Børseth sier at det spesielt for leiligheter har gått tungt, og at de ser at det er en del usolgte leiligheter som er på hendene til investorer. Disse mener Børseth ødelegger for de andre, og fører til at tilbudet er større enn etterspørselen. Borettslagsleiligheter og andelsleiligheter går saktere unna enn før, og prisene er på vei ned. Krogsveen erfarer at eneboliger selger bedre enn leiligheter, og at prisfallet er lavere. På eneboliger var det lokalt ifølge Krogsveen et prisfall på to prosent.

Urealitisk

- En del selgere har urealistisk forventninger til pris, og vi må hele tida vurdere hvor stor risiko den enkelte vil ta i forhold til hvor lenge de vil ha boligen stående i markedet, sier Børseth.

Børseth peker på at folk har mulighet til å bruke 8000-10.000 kroner i måneden på å leie en bolig, og han mener at bankene heller burde gitt lån til dem som kan betale slike månedlige summer.

- Vi ser at bankene ikke er villige til å gi dem lån likevel, og vi ser at de som ikke har egenkapital, ikke får lån, sier Børseth.

Krogsveen har forberedt seg på nedgangen ved å nedbemanne og effektivisere i fjor, og Børseth er glad for at de var forutseende.

TØFFE TIDER: - Det var bra fart før ferien, men ikke nå lenger, sier megler Johan Ofstad i Heimdal Eiendomsmegling.