Dersom alt går som Hoff mottaksdrift ønsker, kan de første asylsøkerne være på plass på Støren allerede i begynnelsen av januar.

– Det er en kjent sak at UDI trenger flere mottaksplasser. Vi responderer på det behovet, og fant utleiere på Støren som også var interessert i dette, sier Viggo Hoff som er driftsansvarlig for Hoff mottaksdrift.

– Et lite mottak

Hoff mottaksdrift driver nå seks asylmottak over hele landet, og er godt kjent med rutinene for etablering av mottak.

– Vi tok kontakt med Midtre Gauldal kommune først som vil bli vertskommune. I månedsskiftet oktober/november vil vi sende et dokument til UDI med driftskonseptet, forklarer Hoff.

Han legger vekt på viktigheten av å ha god kommunikasjon med vertskommunen, og sier han er positiv til å komme og informere om planene for kommunestyremøtet.

– Vi ønsker å ha plass til 80-100 asylsøkere på Støren. Det er egentlig et veldig lite mottak, og Støren er ikke et spesielt lite sted, sier Hoff.

Grunnen til at mottakene ikke kan være for små, er fordi krav til bemanning er det samme uansett om det er 20 eller 80 asylsøkere. For at det skal gå an å drive mottaket, må det ha en viss størrelse, forklarer Hoff.

– Støren er veldig godt egna til et asylmottak, blant annet på grunn av infrastrukturen, sier han.

Gir nye arbeidsplasser

Om forslaget vil bli godkjent, er det helt opp til UDI å avgjøre. Kommunen vil ikke ha noen mulighet til å påvirke det resultatet.

– Men UDI vil ta kontakt med vertskommunen for å få en dialog, forklarer Hoff.

Han er ikke overrasket over at ikke stemningen stod i taket da politikerne i Midtre Gauldal fikk høre om planene.

– Det er vel bare unntaksvis at politikere jubler i slike saker, sier Hoff som oppfordrer dem til å se på plussfaktorene i stedet for utfordringene.

BOLIG OG NÆRING: Det gamle Sparebank-bygget er regulert til forretningsvirksomhet i første og bolig i andre. Utvalg for næring, plan og miljø har sagt et tydelig nei til boliger i første etasje.