Skolebussen fra Øyåsbakkan i Melhus til Gimse skole er så full at seksåringer og eldre elever må stå i bussen.

- Det ender med at det skjer ei ulykke, og da først gjør de noe. De må ta sikkerheten på alvor, sier Toril Syrstad.

- Det er uansvarlig at en seksåring må stå og holde seg fast i skolebussen. Sjåførene kjører rolig, men det er ikke forsvarlig at ungene må stå sier Frode Tomb Syrstad.

Farlig skolevei

Toril og Frode Tomb Syrstad bor på Varmbuflata i Varmbubakkan, og barna deres Vegar (9) og Marte (6) får sikringskjøring til Gimse skole fordi skoleveien betegnes som farlig. Den 2,2 kilometer lange skoleveien er svært svingete og smal, og det er ingen gangvei langs veien fra der ungene bor og ned bakkene. Foreldrene er bekymret for ungenes sikkerhet siden ungene ikke har sitteplass. Uten sitteplass er det heller ikke mulig å ha på setebelte der det finnes.

Når skolebussen kommer for å plukke opp Vegar og Marte på vei til Gimse skole, er det ofte ingen sitteplasser igjen. De må derfor stå i bussen. Nedenfor hjemmet til Vegar og Marte er det enda flere unger som skal plukkes opp. Frode forteller at bussen står på skrå i veien for å sperre for trafikk når unger må krysse veien. Det hender også at bussen må skli mot ungene, og Frode sier at det i slike situasjoner kan bli bråstopp.

Ikke krav på seteplass

- Det foreligger ingen lovfestet rett til sitteplass, og det er ingen sentrale pålegg om at fylkeskommunene skal innføre det, sier rådgiver Gaute Dahl i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Dahl sier at det ikke er åpenbart at fylkeskommunen vil endre praksis i forhold til hvor mange busseter det skal være i forhold til antall elever som skal ha skyss. Nord-Trøndelag fylkeskommune har innført krav om at alle skolebarn skal være festet med belte når de skysses. Det har Sør-Trøndelag fylkeskommune ikke sett seg i økonomisk stand til, og Dahl peker på at det også kan være krevende fordi det da trengs nye busser.

STAPPFULLT: Slik så det ut på skolebussen onsdag morgen. MMS-foto tatt av en far.