Nedgang i befolkningstall får store konsekvenser for kommunen - går glipp av millionbeløp