– Selvsagt er ikke det å innvilge skjenkebevillinger, målet i seg selv

foto