Lørdagens feiring var omfattende med snorkutting, veikaker, korps og alt som ellers hører til en veimarkering. Etter en runde med bilrebus med rundt 100 deltakere, samlet folk seg ved Klættheim. Der var det dekket til med et 30 meter langt bord der folk etterhvert benket seg. Ved enden av langbordet var det spent ei snor som seg hør og bør. Riktignok var det ikke en ny vei som skulle åpnes, men den nesten 19 kilometer fylkesveien innover Budalen er så godt som ny. I alle fall sammenlignet med i fjor vår da biler og tyngre kjøretøy som skolebussen sang ned i gjørma.

Les mer i tirsdagsavisa

MUSIKALSK START: Budal skolekorps ledet av Ingrid Storlimo, innledet feiringa av de sterkt forbedrede veiforholdene.
VEISANG: Huslaget har tidligere sunget om hvor nødvendig det var med bedre vei i Budal, og sangen bar frukter. Under veifesten framførte Huslaget veisangen igjen.
STORFEIRING: Mange hadde møtt fram for å delta i veifesten.
VEIKAKE: Ordfører Erling Lenvik var en av dem som fikk ta det første stykket på veikakene som var laget for anledninga.
RULLESKØYTER: I stedet for å kutte snora med saks eller kniv, fikk disse barna fra Budal idrettslag på rulleskøyter sprenge snora i to. Representantene fra idrettslaget var Ola Bjørnevold, Bente Bjørnevold, Karin Budal, Guro Solem, Kjersti Enlid og Marit Solem.
STAFETT: Gøril Brandegg, Sandra Broen og Sigurd Svardal Tovmo fikk æren av å starte stafetten.
STÅTT PÅ: Veigruppa har stått på for å få fylkesveien i Budal fra en håpløs plassering langt ned på prioriteringslista og så langt opp at det ble ei løsning. Gruppa har bestått av Ståle Solem, Ingebrigt Enlid, Are Krokan og Einar Voll. Lars Emil Hov var ikke til stede.
SVINGTE SEG: Inne på Klættheim spilte Nostalgia, og veivals ville folk gjerne danse.