Onsdag har Melhus fått 28 nye smittetilfeller for covid-19 ifølge enhetsleder Monica Brækken. Så mange smittetilfeller på en gang har ikke Melhus registrert tidligere. Den forrige smitterekorden var på 25 smittetilfeller på en dag, og den inntraff i midten av desember.

– Jeg er også kjent med at vi også har flere positive selvtester - 10 stykker. Når det gjelder de 28 smittetilfellene, har jeg ikke aldersoversikt. Men i forhold til positive selvtester, er alle unge personer, opplyser Brækken.

Positive selvtester skal følges opp med PCR-test ved den kommunale teststasjonen. 66 testet seg ved den kommunale teststasjonen på onsdag. Tidligere i år har det vært mange i starten av 20-årene som er blitt smittet av covid-19.

– Høye tall

– Det er høye tall for smitte, men det er også forventet ut fra smittetrykket rundt oss, sier enhetslederen som har vært opptatt i telefonmøte om smittesituasjonen.

Midtre Gauldal, Skaun og Trondheim har også høye smittetall for covid-19. Midtre Gauldal kommune melder om 15 nye smittetilfeller onsdag ettermiddag. Tidligere i uka meldte kommune om smitteutbrudd på Soknedal skole, og at det var smitte på sykehjemmet på Støren.

Som en følge av at ekstremværet Gyda kan være på vei til Melhus, har kriseledelsen bestemt at koronavaksineringa stoppes ut uka for ikke å sette folks liv i fare når de skal reise til vaksinasjonslokale. Vaksineringa skjer i Energiparken, og Melhus kommune er i dialog med apotekene for å høre om de kan ta en del av vaksineringa slik at det også blir mulig for folk å stikke innom apoteket.

Midtre Gauldal

Tirsdag ble det satt 696 vaksinedoser i Størenhallen, og kommunen opplyser på sin nettside at 78 kom på drop in. Neste vaksinedag er 19. januar.

– Vi vil rette en stor takk til frivilligheten som stiller opp uke etter uke og hjelper oss med gjennomføringen av vaksineringen. Vi takker også skolene, idrettslag og personell i Størenhallen for at de gjør det mulig for oss å ha massevaksineringen i Størenhallen, skriver Midtre Gauldal kommune på sin nettside.