Flytter på sykehjemsbeboere og ansatte: – Ingen blir flyttet mot sin vilje