Fredag er det registrert sju nye smittetilfeller for covid-19 for Midtre Gauldal.

Melhus

Melhus har fått registrert åtte nye smittetilfeller, og har totalt fått registrert 424 i koronatiden. Utover fredagen ble det registrert ett nytt tilfelle, ,og antallet er dermed 425. Ifølge kommunens tall ble det registrert 34 smittetilfeller i forrige uke, og et så høyt tall er ikke blitt registrert for ei uke ellers i år.

Rådmann Katrine Lereggen sa torsdag at kommunen følger smittesituasjonen tett. Høyt sykefravær blant kommuneansatte på grunn av covid-19, forkjølelse, RS-virus og omgangssyke har ført til krise når det gjelder bemanninga, og i tillegg skal kommunen ha ansatte som skal vaksinere og drive teststasjonen. Flere tusen selvtester er blitt hentet av innbyggerne i det siste.

Midtre Gauldal

Midtre Gauldal har nå fått påvist totalt 163 (nytt tilfelle utpå fredagen slik at artikkelen er oppdatert) smittetilfeller i koronatiden. Kommuneoverlege Bjørn Lyngen i Midtre Gauldal kommune opplyste at det er sporadiske tilfeller, og at det ikke er annet system i smitten at én positiv ofte fører til 1–2 positive husstandsmedlemmer.

– Vaksinene ser ut til å beskytte godt mot «butikksmitten», men innad i husstanden er ofte virusmengden så hy at noen blir smittet selv om de er vaksinerte, forklarte Lyngen.