I Melhus hadde hver søndags- og hellidagsgudstjeneste i 2012 18,9 deltakere, i følge nye tall fra SSB. I Midtre Gauldal besøkte 89,6 personer kirken på røddager og i Skaun var det i snitt 74,2 personer som deltok på gudstjenestene. I landet sett under ett var det i snitt 92,8 deltakere på hver gudstjeneste i 2012.

I 2003 var 94,3 prosent av innbyggerne i Melhus medlemmer av Den norske kirke, mens det i 2012  hadde sunket til 88,4 prosent. I Midtre Gauldal sank andelen i samme periode fra 96,3 til 85,4 prosent og i Skaun fra 93,8 til 90 prosent. På landsbasis har tallet gått ned fra 85,7 prosent av befolkningen til 75,8 prosent.