Hyppig skifte av ansatte i flyktningetjenesten, forskjellsbehandling og smått med tiltak og arrangementer for at lokalbefolkningen og flyktningene skal bli bedre kjent med hverandre. Slik oppsummerer irakeren Bakhtiyar Baban hvorfor flyktningene som kommer til Støren blir her så kort tid før de gjør oppbrudd og flytter til andre kommuner.

Baban understreker at han og familien - kone og tre barn - trives på Støren. De har da heller ingen umiddelbare planer om å reise fra Midtre Gauldal.

Siden 2001

Kona, Dolbar Rasheed, har for tiden praksisplass i Størenhallen. Eldstesønnen Shiar går siste året på Støren ungdomsskole, den nesteldste Ramyar er elev på siste året ved Støren barneskole, mens yngstesønnen Håvard, som er oppkalt etter sønnen i en hyggelig norsk familie som de har en del med å gjøre, har plass i barnehagen.

Mye skifte av ansatte i flyktningetjenesten på forholdsvis kort tid har gjort det vanskelig for flyktningene å bli fortrolig og kjent med forholdene. Det har også bidratt til at flyktningene vegrer seg for å ha kontakt med funksjonærene i rådhuset som arbeider på sosialkontoret og i flyktningetjenesten.

Hvem er ordfører?

Han legger ikke skjul på at han synes dette er rart. Laban har rede på 14 flyktninger som har valgt å dra fra Støren, fordi de fant seg lite til rette eller synes de ble dårlig behandlet.

- Midtre Gauldal kommune har ikke noe godt ord på seg i flyktningemiljøet, forteller Baban og omdømmet har etter hvert blitt slik at flyktninger på mottak helst ikke vil flytte til Støren. Han har kjennskap til at sosialkontoret og flyktningetjenesten driver med forskjellsbehandling og hevder at han kan dokumentere det, om ønskelig.

Bruken av penger

For en tid tilbake arrangerte flyktningetjenesten i samarbeid med AOF Gauldal datakurs for flyktningene. ¿ Det var meget positivt, sier Laban som gjerne hadde sett at det hadde blitt invitert til enda flere kurs ¿ ikke bare innen datakommunikasjon, men på flere relevante felt.

Den yngste sønnen til Baban ble født etter at han og familien kom flyttende til Støren. Gjennom at han og kona har barn på ungdomsskolen, barneskolen og i barnehagen har de flere berøringspunkter med lokalsamfunnet enn de fleste andre av flyktningene. Det har nok på mange måter gjort det enklere for dem å bli en del av nærmiljøet og også oppnå relasjoner til lokalbefolkningen og ikke minst familier med barn i tilsvarende alder som deres unger.

Hyggelige og snille

Baban og hans familie angrer ikke på stedsvalget. For sin egen del. Men Baban tror at dersom kommunen vil at flyktningene skal bli boende mer stabilt i Midtre Gauldal, må tingene bli bedre, når det gjelder tilrettelegging og oppfølging. Hvis ikke er han redd for at Midtre Gauldal kommer til å få oppleve like sterk grad av sirkulasjon og utflytting av flyktninger framover som tilfellet har vært til nå.

LESER LOKALAVISA: Irakeren Bakhtiyar Baban på Støren leser Trønderbladet. Han hevder kommunen må legge forholdene bedre til rette, dersom flyktningene skal bli boende på Støren og ikke flytte fra kommunesenteret etter forholdsvis kort tid, slik som nå.