Sivilarkitektene Bente Egeland og Trond Eide holder foredrag om flytting av gamle hus i prestegårdslåna på Melhus lørdag.

Bente Egeland og Trond Eide har omfattende erfaring fra arbeid med bevaring av gamle hus, både praktisk og teoretisk.

De driver et lite rådgivningsfirma, og eier fire verneverdige bygninger som drives som leiegårder.

Eide og Egeland har vært mer og mindre direkte involvert i en del flytteprosjekter - på Østlandet, i Trondheim og på Melhus.

De vil vise bilder og fortelle fra gjennomførte prosjekter. Det vil bli litt om flytting av hus generelt, om hvordan antikvariske hensyn og praktiske vanskeligheter avveies, og hvordan de forbereder og gjennomfører et flytteprosjekt.