– Jeg har vært på ferie, og administrasjonen skal ha tid til å lage en sak om gang- og sykkelveien. Det nytter ikke å få til saken i løpet av 14 dager, sier komiteleder Mikal Kvaal (H).

Når?

Komite for teknikk og miljø skal ha møte på torsdag i neste uke, og da kommer saken ikke opp ifølge Kvaal. Han viser til at han har vært på ferie, og at han derfor ikke har hatt tid til å se på saken. Dessuten må administrasjonen få tid til å utrede forhold som momskompensasjon og om kommunen skal eie gang- og sykkelveien som er planlagt bygd mellom Langdalen og Råbygda på Kvål.

Det nye politiske flertallet har skåret ned på antall komitemøter, og neste komitemøte er ikke før 14. april. Kvaal peker på at saken trolig må innom formannskapet før den kommer til kommunestyret, og at kommunestyret dermed ikke får saken før i juni.

E6-tomter

Sigmund Gråbak (Melhuslista) har vært opptatt av at det haster med å få bygd gang- og sykkelveien fra Langdalen til Råbygda på Kvål slik at boligfelt kan realiseres. Boligfeltene er blant annet tenkt å være et tilbud til E6-berørte som trenger ny bolig. Familien Løftamo har helt siden 1980-tallet fått forespørsel fra folk som vil kjøpe tomt, og er frustrert for at tida går uten at de kan gå i gang med regulering av boligfeltet. Gang- og sykkelveien er lagt inn som krav for at boligfelt på strekninga Langdalen-Råbygda kan godkjennes.

– I Melhus er det for tida ni hus til salgs. Rentenivået er lavt. De to største aktørene i området har kjøpere. Jeg tror det går fort å realisere arealet og få solgt tomter, sier Kvaal.

Veien som går forbi er fylkeskommunal, og fylkespolitiker Karin Bjørkhaug (KrF) sa i forrige uke til Trønderbladet at fylkespolitikerne ikke kan komme løpende etter med bygging av gang- og sykkelveier der det er planlagt boligfelt.

17 millioner

Melhus kommunestyre har vedtatt å sette av 300.000 kroner til forprosjektering. Assisterende rådmann Morten Bostad har antydet at gang- og sykkelveien kan komme til å koste 17 millioner kroner.

Det forrige politiske flertallet som bestod av Sp, H og Frp, har foreslått kommunal forskuttering og at pengene tas inn fra dem som kjøper tomt. Samme modell er brukt for Løvset boligfelt og Vollmarka boligfelt.

– Utbyggingsavtaler er helt vanlig, og Stjørdal har brukt det mye, sier Kvaal.