Kommende torsdag møtes Melhus kirkelig fellesråd til ekstraordinært møte om orgelsaken.

Bakgrunnen er klagene som er kommet på tildelinga av oppdraget til Orgelbau Kuhn. Ett svensk orgelfirma har sendt klagebrev på tildelinga, mens et norsk orgelfirma har etterspurt flere opplysninger.

Starter på nytt

Anbefalinga om å ta to skritt tilbake, kommer fra advokaten i kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, som fellesrådet har brukt i orgelsaken.

- Det har også blitt stilt spørsmål ved om tre av de fire leverandørene burde vært avvist. Dette er blitt vurdert til at det her ikke foreligger avvisningsplikt for noen av de fire leverandørene som har vært med i konkurransen, heter det i ei pressemelding som fellesrådet har sendt ut.

Ifølge pressemeldinga er fellesrådet blitt gjort oppmerksom på at det ikke utelukkende er blitt brukt tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget. Orgelkonsulenten har også brukt et par andre kriterier.

Vedtaket som fellesrådet enstemmig har gjort om å gi oppdraget med det nye orgelet til Orgelbau Kuhn trekkes tilbake. Orgelkonsulent Bjørn Andor Drage har fått i oppgave å komme med ny innstilling til fellesrådet som altså møtes kommende torsdag for å gjøre et vedtak.

Arbeidsgruppe

Ei arbeidsgruppe ble satt ned etter at fellesrådet i fjor vedtok å gå videre med orgelsaken, og denne har bestått av orgelkonsulent og professor Bjørn Andor Drage, kantor Bjørn Vevang, kantor Erling W. Aasgård, menightsrådsmedlem Erik Tofte, Herborg Hongset og kirkeverge Kurt Rylandsholm.