Disse eiendommene blir berørt av vannstenging i Melhus

foto