Hverfjerde bilist vet ikke hvordan de skal pakke de tyngste tingene i bilen når dedrar på tur. – Feil pakking påvirker bilens kjøreegenskaper og kan i verste fall føre tilulykker, advarer Ketil Voll i Tryg Forsikring.I enlandsomfattende undersøkelse Respons har utført for Tryg svarer til sammen 27prosent av de spurte enten at de ikke vet hvordan de skal pakke de tyngstetingene i bilen når de skal på tur, flytte eller frakte tunge gjenstander.- Det erviktig å pakke bilen riktig før en skal dra på tur. En fullpakket bil fårendret sine kjøreegenskaper og kan være vanskelig å holde på veien. De tyngstetingene bør pakkes nederst og helst langt frem i bagasjerommet. Unngå å flyttebilens tyngdepunkt ved å plassere tunge gjenstander på taket – det kan endrebilens kjøreegenskaper radikalt. Skiboksen er ikke beregnet for mer ennmaksimalt 50-75 kilo, sier Ketil Voll, som er seksjonsleder for bilskade i Tryg.Kvinner ogunge mest usikreDet er særligkvinnelige bilister og bilister under 30 år som er usikre på hvordan bilen børpakkes. Mer enn en tredjedel i begge disse gruppene svarer at de ikke vetdette.På landsbasiser det flest i Trøndelag og Nord-Norge som vedgår at de ikke er trygge pådette, mens Østlendinger og Sørlendinger har best kunnskaper om pakking av bil.Av de somvurderer seg selv som dårligere sjåfører enn gjennomsnittet oppgir nestenhalvparten at de ikke kjenner til hvordan tunge ting bør pakkes i bilen.Viktig åsikre løse gjenstander i bilenEn studiegjennomført av Norsk Luftambulanse viser at løs bagasje gir personskader isvært mange trafikkulykker. 190 ulykker er gjennomgått, og i 39 prosent av demforårsaket løse gjenstander i bilen personskader. To par ski blir for eksempeltil en bombe på 150 kilo i en kollisjon med forholdsvis lav fart.- Husk også å sikre løse gjenstander inne i kupéen. Ved har oppbremsing ellerkollisjon kan selv en forholdsvis liten gjenstand resultere i alvorlig skade omden treffer sjåfør eller passasjerer, fremholder Ketil Voll.Selv små gjenstander som termos, mobiltelefoner og vesker kan volde stor skadei en bilulykke.- Løse gjenstander i bilen kan fort bli dødelige våpen ved en bråstopp.Det er også viktig å være godt skodd før en drar ut med fullpakket bil.- Å unnlate å fylle luft i dekkene gir dårligere veigrep og blir det samme somå gå med tøfler på isen, forklarer Voll.

Kilde: Tryg forsikring