Kommunestyret har lagt opp til en bredt anlagt debatt om kommunesammenslåing i forbindelse med prosjektet - Fremtidens kommuner, og har startet de første drøftingene.

Husby opplyser at det vil bli plenumsdebatter eller temakveld, og at dette neppe skjer før til høsten. Målet er at politikerne skal komme med et vedtak, og at det skal ligge en grundig debatt bak.

Tidligere har ordføreren signalisert at han ønsker å opprettholde Skaun som selvstendig kommune.

- Tilhørighet og identitet er viktig, og interkommunalt samarbeid er et alternativ til å slå sammen. Skaun har forholdsmessig billigere tjensteytingstilbud enn kommunene rundt, og tilbudet kan bli dyrere om kommuner slås sammen, sier Husby.

Under et tidligere kommunestyremøte hadde kommunestyret besøk av Arne Haugen, ordfører i Meldal, og han pekte på naturlige samarbeidspartnere. Han slår fast at samarbeidet i Orkdalsregionen ikke har vært sett på som særlig vellykket av de kommunene som har vært med, og han tror forklaringa er at samarbeidskommunene er for ulike. De små mener at de store kommunene tar for gitt at fellestjenester lokaliseres i de stores kommunesenter, og de små er redd for å miste arbeidsplasser.

50 - 50 fra folket