Midtre Gauldal kommune ønsker å samarbeide med Melhus og Skaun om skatteinnkreving.

Rådmannen i Midtre Gauldal anbefalte formannskapet mandag å inngå et slikt samarbeid. Årsaken er at Skaun og Midtre Gauldal har halvannen stilling hver som krever inn skatt, og Melhus har to stillinger. Ifølge rådmannen gjør dette kommunene sårbare overfor fravær blant skatteinnkreverne.

Samarbeidet skal ifølge forslaget lokaliseres i Melhus, og at det skal styres av en styringsgruppe bestående av rådmennene i de tre kommunene. Saken skal avgjøres endelig i kommunestyret i løpet av høsten, og samarbeidet skal etter planen starte 1. januar 2008.