Undersøkelsen er foretatt av internrevisjonen i NAV, og åtte brukere er spurt om å stille opp. Sju av dem møtte til intervju, og oppmøtet synes NAV-leder Tor Ole Skjetne er bra. Brukerne er i alderen 26-58 år, og de mottar ulike ytelser som uføretrygd, sosialstønad eller går på attføring. I tillegg til å spørre brukere, er veileder og ledelse ved NAV-kontoret blitt spurt.

Ifølge internrevisjonen er brukerne stort sett fornøyde med tilgjengelighet, service og oppfølging. Derimot synes de det er vanskelig å komme i telefonisk kontakt med kontoret, og enkelte kan tenke seg å kontakte kontoret per tekstmelding på mobiltelefon. De synes NAV-kontoret er lett tilgjengelig, og at åpningstidene er akseptable. En bruker kunne ha tenkt seg at kontoret hadde langåpent en dag i uka. De synes det er lett å finne fram i mottaket. Der er det ikke egen skranke, og brukerne trekker kølapp. Deretter får de samtale med en ansatt inne på et skjermet kontor. Noen synes servicen kan variere fra veileder til veileder.

Ikke så fornøyd

En bruker opplyser at hun har dårlig erfaring med hvordan hun er blitt betjent ved kontoret. Ifølge rapporten fra internrevisjonen har hun sendt inn avisinnlegg, klaget til fylkesmannen der hun fikk medhold og hun har truet med politianmeldelse før saken hennes ble avklart. Hun mener ifølge rapporten at hun ikke ble tatt på alvor og ikke fikk det hun hadde krav på.

- Fem NAV-kontorer er blitt undersøkt, og hovedinntrykket er at vi lykkes i veldig stor grad på punktet tverrfaglighet, faste kontaktpersoner og at de blir godt fulgt opp. NAV Melhus har fått mye skryt fra fylket. Vi starter nå et prosjekt på veilederfunksjonen. Det er en helt ny tjeneste hos oss. Ingen har prøvd ut den nye veilederrollen i NAV, sier NAV-leder Tor Ole Skjetne.

NYTT KONSEPT: Mange var spent på hvordan det nye NAV-kontoret som er lokalisert i Melhus rådhus, ville fungere. Det har fått avlukker der folk kan sitte skjermet når de snakker med for eksempel rådgiver Per-Joar Midtlyng.