Fjorårsregnskapet for Melhus kommune kom ut med 14,5 millioner kroner i overskudd, men samtidig er lånegjelda på 830 millioner kroner den tredje største i fylket. Politikerne slapp å streve med nedskjæringer under årets budsjettdebatt i kommunestyret. Derimot ble det strid om hva noen av millionene kan brukes til. Flertallet ville sette av mest mulig i disposisjonsfond, mens mindretallet ville bruke penger på å utrede andre byggetrinn ved Brekkåsen skole og utbedring av kommunale veier.

Assisterende rådmann Morten Bostad pekte på at utbyttet fra TrønderEnergi er hovedårsaken til overskuddet. Utbyttet som utbetales i 2008, kan ifølge Bostad bli høyt. Hvor høyt avgjøres av TrønderEnergis generalforsamling i slutten av juni. Samtidig pekte han på at Melhus kommune står overfor utfordringer innen pleie- og omsorgssektoren og innen skole. Ny Lundamo skole skal bygges, og allerede til høsten får Brekkåsen skole 20 flere elever enn skolen var tenkt for.

Opposisjonen ville sette av tre millioner kroner til Buen, og 0,5 millioner kroner til planlegging av et andre byggetrinn ved Brekkåsen skole.

Frp vll sette av to millioner kroner til tilbygg Buen, to millioner kroner til utbedring av grusveier og en halv million kroner til utredning av tilbygg på Brekkåsen skole, sa Rindli.

I avstemninga ble Frp stående alene om forslaget om grusveier, mens H, Sp og Frp stemte sammen om penger til nytt byggetrinn på Brekkåsen og midler til Buen. De manglet imidlertid en stemme på få flertall ettersom Ap, KrF, SV og V stemte imot. Overskuddet blir satt i fond og noe går til opplæring.