Ordfører Erling Lenvik vil ikke støtte flertallet i helse- og sosialutvalget, som vil opprettholde tjenestesentraene ved å innføre eiendomsskatt.

I Midtre Gauldal helse- og omsorgsutvalg ble det mandag flertall for at tjenestesentrene skal opprettholdes som de er. Før saken ble behandlet, dro utvalget på befaring til Budal tjenestesenter og Singsås tjenestesenter før saken ble behandlet i et møterom på helsesenteret.

For å dekke kostnadene, foreslår utvalget ifølge ordføreren å innføre eiendomsskatt. Saken skal endelig avgjøres av kommunestyret, men ordfører Erling Lenvik bebuder at han ikke vil støtte et slikt forslag.

- Jeg vil ikke gå for innstillinga fra flertallet i utvalget. Den forutsetter at det skal innføres eiendomsskatt og at all inntekt fra økte overføringer går til dette, sier Lenvik.

Lenvik er usikker på om utvalget har sett på hva kostnaden med å opprettholde tjenestesentraene vil bli.

- Det blir vanskelig å være med på dette. Vi vil heller legge opp til en helt ny måte å drive omsorgstjenester på med sentralisering og utbygging på Støren. Vi har ei stor tomt på Støren vi kan bruke. Jeg tror ingen skal være redd for å bli flyttet fra tjenestesenter over natta, og overflytting skal skje i samråd med brukere og pårørende, sier Lenvik.