Østerdalsekspressen legges ned fra 1. august, men Gauldal Billag håper likevel busstilbudet i Gauldalen kan bli bedre enn noen gang.

Busselskapet har nå lagt fram forslag til nye ruter mellom Røros og Trondheim som kan gi folk en reell mulighet til å reise kollektivt. Problemet er bare at Sør-Trøndelag fylkeskommune ikke har penger til å gi Gauldal Billag det tilskuddet som trengs for å få rutene i gang.

- Vi greier ikke å drive på dugnad, og er avhengige av tilskudd fra det offentlige. Det dreier seg om 300.000 kroner for å få det nye tilbudet i gang fra skolestart, sier driftssjef Jens O. Korssjøen i Gauldal Billag.

- Tjent med bedre tilbud

Uten tilskudd til nye ruter, og med Østerdalekspressen lagt ned fra 1. august vil kollektivtilbudet for folk mellom Støren og Røros være ikke-eksisterende på kveldstid. Siste mulighet til å komme seg fra Trondheim med kollektivtransport er et tog som går klokka 16.15.

- Det er synd hvis en ikke klarer å finne pengene som trengs. Regionen er tjent med et bedre busstilbud, sier Jens O. Korssjøen.

- Det er ikke rart det blir mange biler på veiene når kollektivtilbudet er som det er, sier han.

Lavprisekspressen kjører

I de nye ruteforslagene ligger det inne to avganger om morgenen fra Røros med to timers mellomrom. Tilbudet på kveldstid kan også bli styrket med avganger fra Trondheim klokka 17.30 og 20.40.

- Når Østerdalekspressen legges ned, vil ikke folk ha et tilbud på kveldstid i det hele tatt uten at vi får nye ruter på plass, sier Korssjøen.

Selv om Østerdalekspressen nå blir borte, har det den siste måneden kommet en ny aktør på veiene i Gauldalen. Unibuss som driver Lavprisekspressen startet allerede i begynnelsen av mai opp ekspressbussrute mellom Trondheim og Oslo, om Røros. Busselskapet har sagt at de vil vurdere å utvide tilbudet til en dagavgang og en nattavgang dersom Østerdalekspressen legges ned. Unibuss har krav om forhåndsbestilling for å være med bussen.

HAR RUTENE KLARE: Gauldal Billag håper at folk skal få et godt busstilbud også etter at Østerdalekspressen legges ned. For å få til det, må det på plass nok penger. Arkivfoto: Oscar Aaslund Hovin