Står fast på at E6 skal ha 110-sone og firefelts motorvei

foto
Prosjektleder Jan Olav Sivertsen fra Nye Veier viste fram illustrasjonen Norconsult har laget for foreslått E6-linje ved Hovin. Foto: Gunn Heidi Nakrem