Koronautbrudd: Norsk Kylling pålegges å stenge og alle ansatte må i karantene

foto