69 kjøretøy stoppet i kontroll: Avdekket flere store feil

foto