Ekstremværet Gyda har skadet sikring i Gaula - setter inn hastetiltak

foto