Flomstore og isfylte Gaula i rasfarlig område

Gaula som her på Kvål, har vokst seg mektigere som følge av den atmosfæriske elva. T.h. kan en se fyllinga som er lagt opp for å motvirke skred. Foto: Ann Tove Buklev