Ekstremværet: - Vi strør, men sparer på kreftene

foto