Eldreomsorgen: – Ingenting skal flyttes unntatt de veldig syke