- E6-valget vil ha stor betydning for Støren

foto