Gården i Saltnesgrenda var opprinnelig på 65 mål, og bare et jorde er igjen. Resten har gravemaskinene til Skanska spist av. Av hensyn til rasfaren er bakkeplanering satt i gang.

- Vi har ikke fått fem øre for jorda ennå, og de sier bare at de skal ta den, sier Kolbjørn (79) mens han skuer utover det som en gang var kornmark.

Vinterpause

Like ved gården skal Trondos sette opp butikksenter, og det er også planlagt bensinstasjon. Hittil har det eneste møtet mellom Trondos og ekteparet bestått i at Torbjørn Skei fra Trondos har hilst på dem under Trondos-treffet. Under det samme treffet ble for øvrig tilhørerne ønsket velkommen til den nye Prix-butikken.

- Jeg synes det er forferdelig rart at de kan begynne slik når kommunen ikke har penger. Jeg er vant til at en enten har penger eller låner om en skal investere, sier Gurine og sikter til at kommunen ennå ikke har skaffet nok penger til å fullføre bakkeplaneringa.

Motvillige

Gurine sier at de er for gamle til å bygge nytt, og at hun ikke har lyst til å flytte. Helst hadde Gurine sett at de fikk bli boende på gårdstunet resten av livet.

SKUER UTOVER: Kolbjørn Lihaug ser utover jordene som en gang ble brukt til korndyrking. Helst ville Gurine Lihaug, snart 79 år, ha bodd på gårdstunet resten av livet.