Statnett meldte torsdag at Midt-Norge blir eget markedsområde for handel med kraft på den nordiske kraftbørsen med virkning fra 13. april. Begrunnelsen er lite vann i magasinene og redusert nettkapasitet til området.

- Vi hadde også et eget prisområde i perioden november 2006 – november 2008. Siden da har det vært to prisområder. Sør og Nord for Dovre (M&R). Dette viser at myndighetene ikke setter inn tiltak for å møte de særlige utfordringene Midt-Norge møter i forhold til kraftbalansen, protesterer NHO Trøndelag som kvever lik strømpris i hele landet.

- Vi krever lik strømpris i hele landet. Vi kan ikke ha det slik at myndighetene med jevne mellomrom innfører et eget prisområde for Midt-Norge, sier NHO Trøndelag.

KRAFT: Kraftlinjer på Melhu. Foto: Harald Danielsen