Vegvesenet vil se på dette fotgjengerfeltet før sommeren

foto