Klimaplan for Midtre Gauldal ut på høring i januar

foto