Støren pistolklubb og Flå skytterlag er blant de 11 lag og organisasjoner i Gauldalen som deler på 1,2 millioner kroner.

Klaff i fjor

Kundene hos MaxBingo i Melhus sørget for et godt fjorår, og dermed kan admin/markedsansvarlig Gørill Ervik overbringe budskapet om penger i kassa til lagene. Totalt gir MaxBingo som har 11 avdelinger, nesten 10 millioner kroner av bingokronene til veldedige formål.

- Pengene betyr veldig mye for oss, og de betyr at vi kan få til enda mer rekruttering av unge. Jeg har ingen betenkeligheter med at pengene kommer fra spillevirksomhet. Det er ikke de store summene, og en del går til MaxBingo for den sosiale delen. Det er mye annet du kan tulle bort pengene på, og det er verre med nettspill, sier Arild Inge Wollan, leder for Støren pistolklubb.

Klubben opplevde at klubblokalet brant, og da viste det seg at det var grovt underforsikret. Nå er de i gang med å bygge seg opp igjen i ei brakke. Pistolklubben har tilstrømning fra mange kommuner, og begge kjønn vil bli medlemmer.

Prosenter her og der

Fra i år får 12 lag og organisasjoner i Melhus dele på utbyttet som fort utgjør 100.000 kroner i kassa for hver enkelt. Lag og organisasjoner får 15 prosent av overskuddet på tradisjonell bingo, 30 prosent av sidespill og 25 prosent av Norsk Tippings Belago hos MaxBingo.

- Vi drifter og sørger for at dere får utbyttet, sa Gørill Ervik da lag og organisasjoner torsdag var invitert til å bli orientert om fjorårets utbytte.

De ble også informert om Bransjeforbundet for samfunnsnyttig lotterivirksomhet som ble startet i fjor, og som har leverandører, lag og bingoentreprenører på laget.

Avdelingsleder Hege Hovde Husby og admin/markedsansvarlig Gørill Ervik.