Spon: Bjørn Blokkum i arbeid med et sponelement, denne gangen en dekorert del av et støygjerde. Bruksmåtene er mange.