Broren er 48 år, og har bodd på ulike institusjoner. Ifølge Kjetil er han født autist, og at han er blitt psykisk utviklingshemmet etter hvert. Som autister flest har han store problemer med å få fortalt hvordan han har det, og han er språkløs.

- Han ble sendt bort som seksåring fordi han skulle lære seg å snakke. Nå bor han i bolig i Skarpsnovegen, og skulle bo der bare kort tid fordi han skulle få lempelig hus. 10 år er gått siden han ble lovt bolig, sier Østhus.

Kjetil sier at broren ble tvangssendt til Hallsetheimen mot familiens protester. Etter reformen for psykisk utviklingshemmede i 1991 trodde familien at 48-åringen skulle få sitt eget sted å bo, og Kjetil forteller at broren burde bo i nærheten av elv og vatn siden han er så glad i naturen.

- Autister liker ikke å bo i bofellesskap, og vil omgås mest mulig friske folk. Burde han heller fått flyktningestatus? Har noen hørt om flyktninger som ikke har fått bolig fort, spør Kjetil.

Han mener at Melhus har vært mye dyktigere på behandlinga av psykisk utviklingshemmede, og han viser til femårsevalueringa der Melhus kom godt ut i forhold til botilbud og aktivitetstilbud. Det mener han skyldes dyktige medarbeidere. Nå kommer det fram i forbindelse med boligpolitisk handlingsplan at over 20 psykisk utviklingshemmede i Melhus venter på botilbud.

- Jeg har fulgt med sosialtjenesten i begge kommunene, og hvorfor ikke slå sammen sosialtjenesten i Melhus og Klæbu? De har jo gjort det med likningskontorene. Så blir ikke den enkelte brukeren prisgitt kommunen, og vi ville fått mer åpen og ærlig omsorg, sier Østhus. De siste årene har det riktignok skjedd noe i forhold til brorens hus. Men Østhus føler seg likevel ikke trygg på at broren får bolig, og han mener at det planlagte huset er for lite.

Har husplaner

Problemet har vært å finne egnet område, og en av årsakene er at det er krav om dispensasjon fra gjeldende plan for den tomta som er pekt ut, fordi området ikke var avsatt til boligbygging. Anbudsdokumenter for boligen er sendt ut. Rådmannen påpeker at Østhus bor i kommunal leilighet i dag med heldøgns omsorg. Av hensyn til taushetsplikten kan kommunen ikke gå nærmere inn på saken.

KRITISK: Kjetil Østhus reagerer på at psykisk utviklingshemmede må vente på egnet bolig.