To millioner til sommerskole i Melhus - Midtre Gauldal søkte ikke om støtte