Llnjeføringa for kraftledninga over Melhus sentrum blitt synlig.

Fredag framtrådte traseen for 66 kV-ledninga ned Vassfjellet svært så tydelig. Skogen er blitt hogd ut for å klargjøre for stolpene som kommer opp. Ei stor tømmerlunne er også kommet opp like ved gamle E6.

TrønderEnergi bygger kraftledning fra Klæbu til Gimse for å styrke strømforsyninga. Grunneierne har protestert på at ledninga legges som luftspenn og ikke jordkabel. Verken klager til olje- og energidepartementet, statsråd Ola Borten Moe eller Sivilombudsmannen har ført fram.

Kraftlinja går over Vassfjellet og forbi boligfeltene i Løvset. Deretter vil den gå ned til dalbunnen og forbi Melhus sentrum på sørsida.