Melhus formannskap skal tirsdag ta stilling til et forslag fra administrasjonen i Melhus kommune om å ta sats og sette i gang med regulering av det store området. Reguleringsarbeidet er ventet å koste en million kroner, og skal ifølge administrasjonen utføres av en konsulent. Anbefalinga om konsulentbruk skyldes at administrasjonen mener at den selv ikke har kapasitet nok.

Lagt til side

Det samme området er blitt drøftet flere ganger tidligere både i forhold til enkeltprosjekter og i forhold til en bymessig utbygging av hele området. Da er planer blitt lagt til side fordi skolekapasiteten, barnehagekapasiteten og standarden på fylkesveien har vært for dårlig. Fylkespolitikere har ikke kunnet love noen snarlig omlegging av fylkesveien. Forslaget er å legge om hele veisystemet i området. Samtidig har noen mindre enkeltplaner fått gå gjennom.

Utbyggere som har henvendt seg til kommunen om å få bygge, er blitt møtt med krav om at de må være med på å betale forbedring av trafikksikkerhet, og dette har vært vanskelig for dem som har kommet med mindre prosjekter. Kommunen kan pålegge utbyggere å bekoste gangveier og fortau, men kan ikke pålegge dem å bidra til utbygging av skoler, barnehager og sykehjem.

Les hele saken i papiravisa lørdag 14. april eller pdf-utgaven

BLIR FLERE? Utbyggere står i kø for å få bygge ut på vestsida av Gaula, og de kan nå bli bønnhørt om formannskapet gir klarsignal til å regulere området mellom Varmbuvegen og Strandvegen.