Rådmann Per Steien er en smule overrasket over den vending saken har tatt ved at Arbeiderpartiet har klart å samle flertall for å stoppe prosessen med eiendomsskatt på Støren fra og med neste år.

Geoservice

Kommunen er bundet av en avtale med firmaet Geoservice som er engasjert for oppgaven med å forberede opplegget med eiendomsskatt, inkludert taksering av de rundt 1.300 boligeiendommene det her er snakk om.

I totalsum dreier avtalen seg om cirka 2,1 millioner kroner. Hvor stor kompensasjon kommunen må betale for å bli løst fra avtalen og hva firmaet vil kreve i oppgjør for arbeidet som allerede er utført, er ennå ikke tatt opp med Geoservice og er følgelig et litt åpent spørsmål, men rådmannen er redd for at kommunen må regne med en uttelling på flere hundre tusen kroner. Ja, kanskje millionbeløp.

Les mer i papirutgaven lørdag 3. desember

Overrasket: Rådmann Per Steien er en smule overrasket over at politikerne dropper innføring av eiendomsskatt på Støren.