- Som situasjonsrapport er Norfaktas markedsundersøkelse om Trønderbladet i Melhus helt glimrende. Folk er fornøyde og vi vokser, uttaler redaktør Krister Olsen, som ikke hoverer, men har stor ydmykhet overfor leserne.

Norfakta har gjennomført en markedsanalyse for Trønderbladet i høst som virkelig gir grunn til optimisme, sjøl om redaktøren advarer mot å hvile på eventuelle laurbær.

- Det er hardt arbeid som har brakt oss dit vi er i dag, og det er bare hardt arbeid som kan forsvare posisjonen og sørge for at vi fortsatt utvikler oss. Norfaktas markedsundersøkelse går mer i dybden enn en vanlig gallup, derfor synes vi det er ekstra grunn til å være fornøyd med en leserdekning på 73 prosent i Melhus. Det er veldig bra og på nivå med Adresseavisen, konstaterer han.

Byttelåner

Lokalavisa ligger litt lavere i husstandsdekning, noe som avslører at folk har forskjellige tilnærmingsveger til avisa, for eksempel en viss andel byttelåning mellom naboer. Det er gruppa over 45 år som ligger høgst blant våre lesere. Godt og vel 80 prosent av melhusbygger over 45 år leser Trønderbladet, mens det er en del å hente i gruppen under 30 år.

- Dette er viktig informasjon, som gir oss grunnlag for å sette inn satsingen der behovet er størst. Blant annet sier våre lesere ganske klart at de gjerne vil ha mer barne- og ungdomsidrett og flere leserinnlegg. Vi kommer naturligvis til å ta disse signalene på alvor. Lokalavisa handler om lokal identitet, og vi har ansvar for å slippe folk til med sine syn og meninger i våre spalter, slår redaktøren fast.

Identitet

Undersøkelsen viser at folk som er tilflyttet Melhus, må ha bodd i kommunen i 10 år og mer før de blir stabile lesere av lokalavisa. De som har bodd i kommunen i kortere tid er i liten grad lokalt orientert, særlig dersom de også pendler ut av kommunen.

Undersøkelsen viser klart at det er folk med tette band til kommunen gjennom bosted og jobb som er de sikreste leserne. Krister Olsen innrømmer at han ble overrasket over at undersøkelsen så entydig viser at innflyttere må ha så vidt lang tid på seg før de blir lokalt orientert, og han ser også dette som en utfordring. Han tilføyer at det er i denne innflyttergruppen de fleste finnes som er byorientert generelt og bruker Trondheims mest aktivt i fritidssammenheng.

Tilfredshet

Undersøkelsen har også sjekket hvor tilfredse leserne er med Trønderbladet. Og Krister Olsen er ikke lite stolt når han forteller at Trønderbladet scorer veldig høgt.

- Vi ligger langt foran både Adresseavisen og Gaula. Og ifølge Norfakta ligger vi i toppsjiktet nasjonalt når det gjelder målt tilfredshet.

88 prosent av Trønderbladets lesere i Melhus abonnerer også på Adresseavisen, mens 76 prosent abonnerer på Gaula i tillegg til Trønderbladet. Bare en prosent av avisleserne i Melhus abonnerer bare på Gaula.

- Dette viser at Gaula egentlig ikke er en konkurrent, men at de to avisene utfyller hverandre. Med andre ord at Gaula er mer et supplement til Trønderbladet enn et alternativ, forklarer Olsen.

Les mer i papirutgaven 31. desember

Glad: Redaktør Krister Olsen har grunn til å være fornøyd med Norfaktas markedsundersøkelse om Trønderbladet.